Main menu

Tag Archives: auto

Unde Poti Plati o Amenda de Circulatie

Potrivit Codului Rutier, amenzile de circulaţie se fac venit integral la bugetele locale, iar neplata lor la timp nu atrage penalităţi sau dobânzi de întârziere. TERMEN DE PLATĂ Conducătorii auto, cu excepţia persoanelor juridice, pot achita în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data primii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate…

Clasele Bonus-Malus si reducerile sau majorarile aferente acestora

Pentru ca detinatorii de polițe RCA sa stie la ce reduceri sau suplimentări de tarife se pot aștepta atunci când au sau nu accidente în trafic, vom publica in acest articol un tabel cu coeficienţii aferenţi claselor de bonus-malus, date extrase dintr-o anexă atașată la Norma 23/2014.…

Recomandam

Categorii